La primera sèrie realitzada entre 1962 i 1964 va començar després de reorganitzar els seus coneixements plàstics, conseqüència de la seva formació acadèmica. Iniciada una feble obertura social, la mort silenciada de García Lorca li va inspirar una figuració que, sense ser el suport literari de la seva obra, va desplegar sobre el llenç personatges femenins, impregnats d'un hieratisme entranyable.L'Espanya rural es va traslladar a la seva pintura en una fusió líric-poètica.

 

Silencis espacials, elaborades textures, formes estàtiques organitzades segons l'eix de coordenades, sumides en un temps sense dimensió i un cromatisme càlid, es van identificar en títols com "Yerma" i "La casa de Bernarda Alba".

   
   

1964

1965
"Natura morta" "Ballarines"
91 x 100 cm. 170 x 150 cm.
Oli / tela Oli / tela