Arribem a l'onzena sèrie anomenada "Arxipèlags". La idea va sorgir estimulada per una trobada internacional realitzada a Alemanya i de l'intercanvi d'opinions entre els pintors que van assistir, procedents de tot el món, particularment els que van arribar des del Japó i Corea.

 

En aquest cas concret, les formes s'organitzen sobre enormes formats fraccionats en mòduls, els quals s'articulen entre si. Es pot canviar la seva ubicació i transformar-se en altres significats diferents. L'espectador, mitjançant un joc virtual pot actuar sobre el quadre realitzant la seva pròpia recerca compositiva i determinant altres resultats als que es proposen. Trobant-se gairebé al final de la seva carrera docent li ha interessat introduir aquest aspecte lúdic de mutació compositiva en la pintura encara que ella, com sempre, mantingui les coordenades pròpies de tot el seu treball.

   
   
2002 2002
"Ens 2" "Ens 3"
116 x 178 cm. 130 x 195 cm.
Tec.mix / tela Tec.mix / tela

 
2000
"Sense títol"
194 x 130 cm.
Tec.mix / tela
 
2003
"Arxipèlag I"
130 x 290 cm.
Tec.mix / tela

                                                                                                    

                                        

   
2003 2003
"Arxipèlag III" "Sense títol"
210 x 255 cm. 130 x 275 cm.
Tec.mix / tela Tec.mix / tela

                       

 
2005
"Evolució de Arxipèlag 7"
130 x 162 cm.
Tec.mix / tela

                 

   
Detall "Evolució de Arxipèlag 7" Detall "Evolució de Arxipèlag 7"

                                

                                               

                                               

 
2005
"Evolució de Arxipèlag 6"
162 x 130 cm.
Tec.mix / tela

                                                

                           

Detall "Evolució de Arxipèlag 6" Detall "Evolució de Arxipèlag 6"

                                           

                                           

                                           

 
2005
"Evolució de Arxipèlag 4"
93 x 140 cm.
Tec.mix / tela

                                           

                                       

   
Detall "Evolució de Arxipèlag 4" Detall "Evolució de Arxipèlag 4"