Com sempre, les circumstàncies van influir en la realització de la seva cinquena sèrie. El 1969 va accedir a la càtedra de Dibuix a l'Escola Normal de Còrdova i el 1971, mitjançant un concurs de trasllat va recalar a Tarragona. El retrobament que es va produir amb la Mediterrània i l'arribada de la democràcia, va ser definitiu. L'harmonia grega del cosmos i l'establiment de la llibertat, del dret a triar, a dialogar, a respirar, li va proporcionar una sensació de mesura i d'equilibri. Aquesta sèrie realitzada entre 1.977-1.980 la va dedicar com "Homenatge a Fídies" i va suposar un retorn a les fonts clàssiques.

 

La incipient figuració de la sèrie anterior es va concretar en personatges mitològics. El relleu va quedar totalment exclòs, si bé va romandre l'aspecte volumètric de la representació com un nou valor plàstic, o com una reminiscència pictòrica.

 
 
1978
Sèrie "Homenatge a Fídies"
114 x 97 cm.
Tec.mix / fusta
   
   
1978 1978
Sèrie "Homenatge a Fídies" Sèrie "Homenatge a Fídies"
97 x 116 cm. 110 x 130 cm.
Tec.mix / fusta Tec.mix / fusta