Arribem així a la novena sèrie, la més lírica de la seva pintura anomenada "Bereshit Barà" en la qual, una vegada més, decideix començar de nou des d'altres paràmetres abstractes la puresa organitzava els elements essencials al voltant del zen. Volia tornar a la pintura la seva qualitat més inefable, essencial i poètica.

 

El suggerent títol es troba en les dues primeres paraules amb què comença el llibre del Gènesi i que significa "Al principi va crear". Va desitjar retornar també al principi mai experimentat per ella, al lloc de l'origen, combinant força, intensitat i profunditat al construir signes, formes i cal.ligrafies envoltades de misteri i envoltades per espais diàfans, superfícies impol.lutes i colors subtils en els que contrastava la gestualitat del negre.

   
   
1999 1999
Sèrie "Berà" n º 19 Sèrie "Berà" n º 23
130 x 130 cm. 130 x 130 cm.
Tec.mix / tela Tec.mix / tela
   
   
1999 1999
Series "Bara" no 33 Series "Bara" no 34
Tec.mix / tela Tec.mix / tela
   
   
1999 2000
Sèrie "Berà" n º 38 "Jerusalem rosa"
120 x 120 cm. 130 x 130 cm.
Tec.mix / tela Tec.mix. Or / tela

                    

                   

 
2000
"Jerusalem blau"
91 x 74 cm
Tec.mix. Or / cartró